{$secondlevelmenu}

ELFLA_logo

           ES_karogs.jpg

No 2009.gada 3.februāra līdz 31.oktobrim SIA "Vidzemes mežsaimnieks" īsteno Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētu projektu "Jaunaudžu kopšana SIA "Vidzemes mežsaimnieks" meža īpašumos" (līguma nr. 08-09-L12200-000558).

Projekta ietvaros tiks koptas jaunaudzes SIA "Vidzemes mežsaimnieks" īpašumos "Ārciems", "Meža Liepas", "Meža Mauri", "Veckauliņi", "Vecapogas - 1", "Būmaņi", "Vidus Kampas", "Meža Mieriņi" ar kopējo platību 37,7ha. ELFLA līdzfinansējums veido 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.