Lauksaimniecības pakalpojumi

  • Aizaugušo lauksaimniecības platību rekultivācija
  • Augsnes lobīšana
  • Aršana
  • Zāles pļaušana un smalcināšana