Lauksaimniecība

SIA "Vidzemes mežsaimnieks" apsaimnieko lauksaimniecības zemes 540 ha platībā.